Valt mijn woning onder het puntenstelsel?

Hoe kom ik er achter of mijn woning onder het puntenstelsel valt?

In deze video leggen we uit wat het verschil is tussen een sociale en een vrije sector huurwoning. Wanneer valt je woning onder het puntenstelsel? 

Antwoord

Veel huurwoningen in Nederland vallen onder het puntenstelsel. Alleen voor woningen met een ‘geliberaliseerd huurcontract’ geldt het puntenstelsel niet.

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract, dan wordt de maximaal toegestane huur van uw woning niet door het puntenstelsel bepaald, maar door de vrije markt. En de inhoud van uw huurcontract -niet de overheid- bepaalt dan wat het maximum is voor de huurverhoging die uw verhuurder jaarlijks mag vragen.

Om na te gaan of uw huurcontract geliberaliseerd is of juist niet, moet u twee dingen opzoeken:

  1.     wanneer hebt u het huurcontract getekend?
  2.     wat was toen de kale huurprijs?

Opgezocht? Vul dit formulier in om te controleren of uw contract geliberaliseerd is of juist niet. Als uw contract niet-geliberaliseerd is, is uw huurprijs (door de overheid) gereguleerd. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld als 'onder het puntenstelsel vallen'.

Liberalisatie kan niet tijdens looptijd contract

Huurcontracten kunnen niet tijdens de looptijd geliberaliseerd worden. Bent u lang geleden een woning gaan huren die onder het puntenstelsel viel en woont u daar nu nog steeds? Dan valt uw woning nog steeds onder het puntenstelsel. Dat geldt ook als de huurprijs inmiddels hoger is dan de 'liberalisatiegrens' van dit moment.

Geliberaliseerd niet hetzelfde als vrije sector

De term 'vrije sector' betekent in de praktijk niet altijd hetzelfde. Meestal hebben woningen in de 'vrije sector' een hoge huurprijs en een geliberaliseerd contract, maar niet altijd. Verhuurders gebruiken de term 'vrije sector' ook wel om woningen aan te duiden die zij verhuren zonder rekening te houden met de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Maar een 'vrije sectorwoning' met een starthuur die lager is dan de liberalisatiegrens valt gewoon onder het puntenstelsel. Hoewel de verhuurder het misschien anders wil doen voorkomen is het contract dan niet geliberaliseerd.

Kamers en woningen met all-inhuur niet geliberaliseerd

Alleen zelfstandige woningen waarvan de kale huurprijs bekend is kunnen een geliberaliseerd contract hebben. Woont u in een onzelfstandige woning? Dan valt uw woning onder het puntenstelsel (voor onzelfstandige huurwoningen), ook als uw verhuurder een huurprijs vraagt die boven de liberalisatiegrens ligt. Betaalt u een all-inhuur, waarin kale huur en servicekosten niet (in het huurcontract) zijn gesplitst? Ook dan valt uw woning onder het puntenstelsel. 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2018
geliberaliseerde huurprijs
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen