Jongerencontract

Voor jongeren is een specifiek tijdelijk contract geïntroduceerd. Jongeren tussen 18 en 28 jaar kunnen een huurcontract voor vijf jaar krijgen. De woonruimte moet specifiek voor jongeren bedoeld zijn.

Wanneer mag het?

Jongeren vanaf 18 jaar en tot en met 27 jaar kunnen voor vijf jaar een jongerencontract krijgen. De woning moet volgens de huurovereenkomst speciaal voor jongeren bedoeld zijn, of voor studenten of promovendi. Huisvesting voor studenten, promovendi en jongeren is in deze regeling uitwisselbaar.

Hoe lang duurt het?

Het contract duurt vijf jaar. Verlenging met ten hoogste twee jaar is mogelijk. De verhuurder is niet verplicht om het contract te verlengen. De jongere behoudt bij het aangaan van het jongerencontract zijn inschrijfduur als woningzoekende. Hiermee wordt voorkomen dat diegene die een jongerencontract accepteert zijn opgebouwde inschrijfduur verliest.

Wat moet er in het contract staan?

In de huurovereenkomst moet expliciet worden vermeld dat het om woonruimte gaat die bestemd is voor jongeren en dat de woonruimte na beëindiging opnieuw zal worden verhuurd aan een jongere. De verhuurder kan het na afloop ook verhuren aan studenten of promovendi. Huisvesting voor studenten, promovendi en jongeren is in deze regeling uitwisselbaar. De huurder heeft huurprijsbescherming: er geldt een maximale huurprijs op grond van het puntenstelsel en de huurder kan naar de Huurcommissie om te laten beoordelen of de huurprijs redelijk is. De huurder heeft ook huurbescherming, maar bij opzegging hoeft de verhuurder niet aan te tonen dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

Wanneer eindigt het contract?

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. De verhuurder moet de overeenkomst opzeggen en zich daarbij houden aan de wettelijke opzegtermijn.  Als de verhuurder het contract na vijf jaar niet opzegt, ontstaat automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd.

 

huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen