Tijdelijk contract woning

Huurwoningen
Huurwoningen in stadsstraat

Vanaf 1 juli 2016 is een nieuwe huurovereenkomst voor korte tijd mogelijk. Verhuurder en huurder maken een concrete afspraak in het contract over de duur van de huurperiode. De maximale duur is twee jaar. Commerciële verhuurders (alle verhuurders behalve woningcorporaties) zijn geheel vrij om woningen op basis van deze contracten te verhuren. Woningcorporaties mogen dit tijdelijk contract alleen aan specifieke groepen aanbieden.

Wanneer mag het?

Voor commerciële verhuurders gelden geen beperkingen om deze tijdelijke contracten te gebruiken. Zij kunnen het bij alle verhuringen van zelfstandige woonruimte aanbieden. Een regeling van het ministerie stelt wel beperkingen aan het gebruik van tijdelijke contracten door woningcorporaties. Corporaties mogen het tijdelijk contract bij sociale huurwoningen alleen aanbieden in de volgende situaties: 

  • de huurder werkt of studeert tijdelijk in een andere plaats, of in Nederland;
  • de huurder moet zijn woning verlaten vanwege renovatie of sloop en heeft tijdelijk andere woonruimte nodig;
  • de huurder krijgt noodopvang;
  • de huurder heeft een tweede- of laatste-kanshuurovereenkomst;
  • de huurder heeft een tijdelijke huurovereenkomst in combinatie met woonbegeleiding.

Hoe lang duurt het?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar. De huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract zijn inschrijfduur als woningzoekende. Dit moet voorkomen dat mensen die een tijdelijk contract accepteren hun opgebouwde inschrijfduur verliezen.

Wat moet er in het contract staan?

In de overeenkomst moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder kan het tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.

Voor het verstrijken van de afgesproken periode moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over het tijdstip van het einde van het contract. De verhuurder moet dit niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand van tevoren doen. Indien de verhuurder dit niet doet, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.

Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd. Ook kan het contract met goedvinden van de verhuurder worden voortgezet, dus zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. Ook dan is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming.

Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Van belang is dat u de huur blijft betalen en de verhuurder deze betalingen accepteert.

Geldt er huurprijsbescherming?

Bij het tijdelijk huurcontract geldt de reguliere huurprijsbescherming. Het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) bepaalt de maximale huurprijs. De huurder kan de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. In de praktijk schrikken tijdelijke huurders daar vaak voor terug. Klagen over de huurprijs en een zaak bij de Huurcommissie verkleinen de kans op een aansluitend huurcontract voor onbepaalde tijd. Daarom is het voor huurders van een tijdelijk contract mogelijk tot uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs alsnog te laten toetsen door de Huurcommissie.

huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen