Meteen naar de content

Is mijn huurprijs geliberaliseerd?

Huren en geld Wat is een geliberaliseerde huurprijs? Hoe kom ik er achter of mijn woning een geliberaliseerde huurprijs heeft?

Je huurprijs kan in twee gevallen geliberaliseerd zijn:

 1. je huurde tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 een nieuwbouwwoning, voor een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens. In die woning woon je nog steeds.
 2. je huurde op of na 1 juli 1994 zelfstandige woonruimte, met een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens. In die woning woon je nog steeds.

De liberalisatiegrens wordt ieder jaar aangepast.

De bedoe­ling van liberalisatie van de huurprijs is duurdere huur­wo­ningen vrij te geven, zodat niet het puntenstelsel maar de ‘markt’ (populariteit, ligging) bepalend is voor de huurprijs.

Snel controleren of je geliberaliseerd huurt? Dat kan met deze check.

Huurprijs terecht geliberaliseerd?

Om te achterhalen of je huurprijs terecht is geliberali­seerd, kun je de Huurcommis­sie vragen om de afgesproken (aanvangs)huur te beoordelen. Dit moet binnen 6 maanden na de ingangsdatum van je huurovereen­komst. Als die termijn is verstre­ken kun je niet meer bij de Huurcom­mis­sie terecht en is de liberalisatie van toepas­sing, ook al is die niet terecht. Uitzondering daarop is als je een tijdelijk huurcontract hebt van maximaal 2 jaar. In dat geval kun je de aanvangshuur laten toetsen tot 6 maanden na afloop van dit tijdelijke huurcontract.

In de procedure bij de Huurcommissie zijn twee uitkomsten mogelijk:

 • Maximaal toegestane huur­prijs is lager dan liberalisatiegrens
  In dat geval stelt de Huurcommissie je huurprijs vast op de maximaal toegestane huurprijs. Je huurprijs is dan niet meer geliberaliseerd en je hebt volledige huurprijsbescherming. De nieuwe huurprijs geldt met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van je huurovereen­komst.
 • Maximaal toegestane huur­prijs is hoger dan liberalisatiegrens
  In dat geval blijft de overeengeko­men huurprijs van kracht. De huur­prijs geldt dan als ‘terecht geliberali­seerd’.

Liberalisatiegrenzen tot 1994

Tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 was er alleen een liberalisatiegrens voor nieuwbouwwoningen. Als je eerste huurder was van een nieuwbouwwoning kon je huurprijs geliberaliseerd zijn. Anders niet.

 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33

Liberalisatiegrenzen vanaf 1994

Sinds 1 juli 1994 geldt er voor alle huurwoningen een liberalisatiegrens

 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14
 • 1 januari 2021 € 752,33
 • 1 januari 2022 € 763,47
 • 1 januari 2023 € 808,06
 • 1 januari 2024 € 879,66
Gewijzigd: 29 maart 2024
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.