Meteen naar de content

Nieuwe EPV-regels voor zeer goed geïsoleerde huizen

Huren en geld Sinds 1 oktober zijn de regels voor energieprestatievergoeding (EPV) voor zeer goed geïsoleerde huurwoningen vernieuwd. De nieuwe regels (EPV 2.0) houden rekening met de kwaliteit van de isolatie en het bouwjaar van de woning. Daarbij krijgen huurders de garantie dat de zonnepanelen op de woning ook genoeg energie opwekken.
Twee woningen in een rijtje. Hoekwoning is verduurzaamd. De woning ernaast niet.
Huurwoning verduurzaamd naar nul-op-de-meter

Een verhuurder mag huurders een energieprestatievergoeding in rekening brengen als de woning zeer goed geïsoleerd is én genoeg elektriciteit zelf opwekt. Er moeten genoeg zonnepanelen op de woning liggen om minstens alle stroom voor verwarming, warm water en het ventilatiesysteem op te wekken. Hoe beter de huurwoning is geïsoleerd en hoe meer elektra er wordt opgewekt, hoe hoger de EPV mag zijn.

Oude tegenover nieuwe EPV-regels

Tot 1 oktober werd voor woningen waarvoor een verhuurder EPV mocht vragen vooral gekeken naar hoeveel energie de woning nodig had om verwarmd te kunnen worden. Alleen woningen die zo goed geïsoleerd zijn dat ze bijna geen verwarming nodig hebben, kwamen voor EPV in aanmerking. Vanaf 1 oktober kunnen ook woningen met iets minder hoogwaardige isolatie EPV krijgen, maar alleen als er genoeg stroom voor verwarming op het dak wordt opgewekt. De verhuurder moet dit aantonen.

Let op: Voor huurwoningen met een EPV van vòòr 1 oktober 2023 blijven de oude EPV-regels gelden.

EPV basis: goede isolatie en genoeg eigen stroom voor verwarming

De EPV-basisvariant is nieuw. Deze kan alleen gevraagd worden voor woningen die voor 2019 gebouwd zijn en nu zeer goed verduurzaamd zijn. Deze woningen moeten aan de ‘standaard voor woningisolatie’ voldoen én genoeg stroom opwekken voor verwarming, warm water en ventilatie.

EPV hoogwaardig: ook stroom voor huishoudelijk gebruik

Voor EPV hoogwaardig zijn de eisen strenger. De woning moet beter geïsoleerd zijn dan de ‘standaard voor woningisolatie’ én de zonnepanelen moeten niet alleen genoeg stroom opwekken voor verwarming, warm water en ventilatie, maar ook voor huishoudelijk gebruik, zoals koken en wassen. De verhuurder mag dan een hogere EPV vragen dan de EPV basis.

EPV hoogwaardig voor nieuwe huizen lager

Voor huizen die vanaf 2019 gebouwd zijn, is de EPV lager dan voor verduurzaamde woningen van voor 2019, omdat de isolatieregels voor deze woningen al heel hoog zijn en dus met kleinere verbeteringen al aan de hoge EPV-regels voldoen.

Garantie voor genoeg stroom

Met de EPV 2.0 krijgen huurders de garantie dat hun woning voldoende stroom opwekt. De verhuurder moet dit meten en bijhouden. De huurder krijgt jaarlijks een rapport van de verhuurder waarin staat hoeveel stroom er is opgewekt en hoeveel er is gebruikt voor de verwarming, het warme water en de ventilatie. Als blijkt dat er niet genoeg stroom is opgewekt, dan moet de verhuurder dit aan de huurder vergoeden.

Woonbond is kritisch op hoogte EPV 2.0

De Woonbond is betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe EPV-regels en is blij met de vernieuwing, maar is wel kritisch op de hoogte van de EPV-bedragen. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op het energieprijsplafond terwijl de energieprijzen nu lager liggen. Daarbij gaat ook het afbouwen van de salderingsregeling gevolgen hebben. De Woonbond vindt dat vanaf 2025 de tarieven naar beneden aangepast moeten worden.

EPV 2.0: nieuwe regels voor energieprestatievergoeding

Flyer / Brochure Download