Is mijn huurprijs geliberaliseerd?

Wat is een geliberaliseerde huur en hoe weet ik of dat bij mij het geval is?

Huisje van eurobiljetten

Antwoord

Je huurprijs kan in twee gevallen geliberaliseerd zijn:

 1. als je op of na 1 juli 1994 zelfstandige woonruimte bent gaan huren met een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens. Deze grens wordt ieder jaar aangepast (zie verderop);
 2. als je huurder bent van zelfstandige woonruimte die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs boven de toen geldende liberalisatiegrens.

De bedoe­ling van liberalisatie van de huurprijs is duurdere huur­wo­ningen vrij te geven, zodat niet het puntenstelsel maar de ‘markt’ (populariteit, ligging) bepalend is voor de huurprijs.

Terecht geliberaliseerd?

Om te achterhalen of een huurprijs terecht is geliberali­seerd, moet de huurder de Huurcommis­sie vragen om de afgesproken (aanvangs)huur te beoordelen. Dit moet wel binnen zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereen­komst. Als deze termijn is verstre­ken kan de huurder niet meer bij de Huurcom­mis­sie terecht en is de liberalisatie van toepas­sing, ook al is die niet terecht. Als de maximaal toegestane huur­prijs van uw woning onder de liberalisatiegrens ligt, stelt de Huurcommissie uw huurprijs vast op de maximaal toegestane huur en is je huurprijs niet geliberaliseerd. Je hebt in dat geval volledige huurprijsbescherming. De door de Huurcom­missie vastge­stelde huurprijs geldt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de huurovereen­komst. Als de Huurcommissie oordeelt dat de maximaal toegestane huur volgens het punten­stelsel boven de liberalisatiegrens ligt, blijft de overeengeko­men huurprijs van kracht. De huur­prijs is dan terecht geliberali­seerd.

Liberalisatiegrenzen voor (nieuwbouw)woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst zijn verhuurd:

 • 1 juli 1989 ƒ 750,‑
 • 1 juli 1990 ƒ 775,‑
 • 1 juli 1991 ƒ 820,‑
 • 1 juli 1992 ƒ 865,42
 • 1 juli 1993 ƒ 913,33

Liberalisatiegrenzen vanaf 1 juli 1994 (voor alle huurwoningen):

 • 1 juli 1994 ƒ 963,75
 • 1 juli 1995 ƒ 1.007,50
 • 1 juli 1996 ƒ 1.047,92
 • 1 juli 1997 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1998 ƒ 1.085,‑
 • 1 juli 1999 ƒ 1.107,‑
 • 1 juli 2000 ƒ 1.149,-
 • 1 juli 2001 ƒ 1.193,-
 • 1 juli 2002 € 565,44
 • 1 juli 2003 € 585,24
 • 1 juli 2004 € 597,54
 • 1 juli 2005 € 604,72
 • 1 juli 2006 € 615,01
 • 1 juli 2007 € 621,78
 • 1 juli 2008 € 631,73
 • 1 juli 2009 € 647,53
 • 1 januari 2011 € 652,52
 • 1 januari 2012 € 664,66
 • 1 januari 2013 € 681,02
 • 1 januari 2014 € 699,48
 • 1 januari 2015 € 710,68
 • 1 januari 2016 € 710,68
 • 1 januari 2017 € 710,68
 • 1 januari 2018 € 710,68
 • 1 januari 2019 € 720,42
 • 1 januari 2020 € 737,14

 • 1 januari 2021 € 752,33

 • 1 januari 2022 € 763,47

Check

Snel controleren of je geliberaliseerd huurt? Vul hier de ingangsdatum in van je huurcontract.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum8 januari 2022
geliberaliseerde huurprijs
huurcommissie
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen