Huurmakelaars vragen torenhoge administratiekosten

26 maart 2015


Huurbemiddelaars Rots-vast en NederWoon, die vorig jaar beloofden te stoppen met het berekenen van bemiddelingskosten aan woningzoekenden, zijn overgestapt op het vragen van hoge administratiekosten.

Woningtoewijzing

‘Helaas vragen NederWoon en Rots-vast nu honderden euro’s aan “administratiekosten” aan woningzoekenden’, aldus Marcel Trip van de Nederlandse Woonbond. ‘Zo brengen ze onterecht kosten in rekening bij huurders, terwijl ze feitelijk voor de verhuurder aan het werk zijn. Via deze sluiproute zadelen ze huurders nog steeds met onterechte kosten op.’ De Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat weten dat het gaat om bedragen van gemiddeld 250 tot 350 euro.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat administratiekosten alleen mogen worden gerekend voor administratieve taken die in het belang van de huurder worden uitgevoerd. Het gaat hier om taken als het leveren van een naamplaatje, en informatie over rechten en plichten. Het kan dat de verhuurder dit uitbesteedt aan een verhuurmakelaar. Trip: ‘Maar voor dergelijke taken moet je toch eerder aan een paar tientjes, dan aan een paar honderd euro denken.’ De ACM geeft aan dat minder bemiddelingsbureaus onterecht bemiddelingskosten vragen aan woningzoekenden. Dat is goed nieuws volgens de Woonbond. Trip: ‘Maar dan moet dat wel meer inhouden dan dat ze een andere naam geven aan de rekening die onterecht neergelegd wordt bij de huurder, zoals NederWoon en Rots-vast op dit moment doen.’ De ACM en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in gesprek over de vraag welke kosten redelijkerwijs wel aan de huurder gerekend mogen worden. De Woonbond gaat ervan uit dat hieruit ook zal blijken dat het vragen van honderden euro’s aan administratiekosten onterecht is.

Handhaving ACM

De ACM ziet een groeiende groep huurbemiddelaars die bij bemiddeling voor zowel verhuurder als huurder de bemiddelingskosten niet langer bij de huurder in rekening brengt. Tegelijkertijd ziet de ACM ook dat er nog steeds partijen zijn die bij bemiddeling voor zowel verhuurder als huurder onterecht bemiddelingskosten bij de huurder in rekening brengen. Omdat nog niet alle huurbemiddelaars de regels naleven is de ACM gestart met handhaving.

Belangrijke rol huurders

De ACM roept woningzoekenden op in het geweer te komen tegen onterechte bemiddelingskosten. Anita Vegter, bestuurslid ACM: 'Consumenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van de gewenste veranderingen. Door waar mogelijk te kiezen voor huurbemiddelaars die geen bemiddelingskosten in rekening brengen of door ten onrechte gerekende kosten aan te vechten, prikkelen zij huurbemiddelaars hun werkwijze aan te passen.'

bemiddelingskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen