Steeds meer sociale huur boven 700 euro

23 mei 2014

Een kale maandhuur van 750 of zelfs 900 euro. Er zijn steeds meer sociale huurders die dit soort extreme huurprijzen betalen, en die bij terugval tot een minimuminkomen géén beroep kunnen doen op toeslag. De Woonbond maakt zich daar ernstig zorgen over.

Onder de armoedegrens

Afgaand op de signalen die bij de Woonbond binnenkomen is de groep huurders in deze situatie in snel tempo gegroeid. Voor een groot deel zijn het ouderen die vóór 1989 in hun woning zijn komen wonen. Omdat er in die tijd nog geen liberalisatiegrens bestond huren zij in de "sociale sector", maar hun huurprijs is niet sociaal meer.

Door huurverhoging boven de grens voor toeslag

De inkomensafhankelijke huurverhoging die vorig jaar is ingevoerd heeft de prijzen van veel toch al dure woningen boven de grens getild waarbij er nog huurtoeslag mogelijk is. Aan álle huurders met een gereguleerd contract en een verzamelinkomen boven een bepaalde grens mochten verhuurders extra huurverhoging vragen, bovenop de 4% die voor alle gereguleerde contracten is toegestaan. Verhuurders hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Zodoende zijn ook huurders met een zeer hoge huur en een bescheiden inkomen beboet voor "scheefwonen". De wetgever heeft die "scheefwoonboetes" verboden bij geliberaliseerde contracten, maar heeft bewust nagelaten om een zelfde verbod te regelen voor peperdure sociale huur. Daar plukken huurders nu de wrange vruchten van.

Geen vangnet bij inkomensterugval

In een sociale huurwoning kun je huurtoeslag krijgen als het inkomen erg laag is. Maar als de huurprijs tot boven de 700 euro per maand is gestegen, wordt er aan dat recht geknaagd. Wie al huurtoeslag kreeg, blijft die toeslag behouden, maar moet het deel van de huur dat boven de toeslaggrens ligt volledig zelf betalen. Wie eerder géén toeslag kreeg omdat het inkomen daar te hoog voor was, en daarna door pensionering of werkloosheid naar een minimuminkomen terugvalt, belandt in de nare omstandigheid dat er helemaal geen toeslag mogelijk is. Bij de Woonbond meldden zich tientallen huurders die hierdoor in de problemen zijn geraakt of in de nabije toekomst problemen verwachten.

Zicht op omvang groep ontbreekt

De politiek lijkt vergeten dat er sociale huurders zijn die meer dan € 700 per maand betalen. De overheid lijkt op dit moment niet goed te weten om hoeveel huurders het gaat. Er worden geen recente gegevens bijgehouden over sociale woningen met een niet-meer-sociale huurprijs. De bescherming die deze huurders van het puntenstelsel hebben was ooit redelijk in orde, maar stelt in de praktijk steeds minder voor. Door wijzigingen die de afgelopen 3 jaar in het puntenstelsel zijn doorgevoerd is de "wettelijke maximumhuur" zo gestegen dat 800 of zelfs 900 euro vaak gewoon is toegestaan.

Ook andere sociale huurders in de knel

De Woonbond benadrukt dat ook huurders die minder dan € 700 betalen ernstig te lijden hebben onder de huurstijgingen die vorig jaar en dit jaar mogelijk waren. Voor zowel huurtoeslagontvangers als de groep die net teveel verdient om toeslag te krijgen heeft de huurverhoging voor enorme betaalbaarheidsproblemen gezorgd. Bij het Meldpunt Huuralarm kunt u signalen melden.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen