Energietransitie en aardgasvrij

Nul-op-de-meter woning in Melick
Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond).

De Woonbond helpt huurders(organisaties) bij het grip krijgen op, en meebeslissen over het energiezuinig maken van hun woningen. Wat betekent de energietransitie voor huurders(organisaties)? Wat betekent het voor de betaalbaarheid en het wooncomfort? In hoeverre heb je als huurders(organisatie) invloed op de keuzes die gemaakt gaan worden?

Gebouwde omgeving

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, oftewel CO₂ neutraal zijn. Isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit zijn daarvoor het belangrijkst. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten in 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening. 

CO₂-neutrale woningen

Een CO₂-neutrale woning is energieneutraal of (zeer) energiezuinig. Er zijn allerlei concepten ontwikkeld om een huis (zeer) energiezuinig (nieuw) te bouwen of te renoveren (bestaande woning). Denk daarbij aan ‘Nul-Op-de-Meter’ (NOM), ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ (BENG) of ‘Van ’t gas af’. Nieuwbouwwoningen zijn door de jaren heen al energiezuiniger geworden. Ook de bestaande voorraad wordt steeds zuiniger. Toch zijn we er nog lang niet.

Wijkaanpak

Via proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid doen 27 gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De Woonbond volgt huurdersorganisaties die in deze wijken bewoners vertegenwoordigen. Hoe ziet de samenwerking met gemeenten en corporaties eruit, hoe kun je als huurdersorganisatie voldoende invloed uit oefenen en welke onvoorziene vraagstukken kom je tegen op de weg naar ‘aardgasvrij’? De Woonbond organiseert hierover regionale energiecafés voor huurders(organisaties), ontwikkelt een cursusaanbod, haalt kennis en ervaringen op en publiceert over de bevindingen.

Lees voor meer informatie over het belang van isoleren en alternatieven om energie op te wekken het infoblad 'Energietransitie en aardgasvrij'  

energiebesparing

Meer info bij

José Beemster
Secretaresse Energieteam
020-5517739
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen