Participatie in de energietransitie

Nul-op-de-meter woning in Melick
Nul-op-de-meter woning in Melick (nabij Roermond).

De Woonbond helpt huurders(organisaties) bij het grip krijgen op, en meebeslissen over het energiezuinig maken van hun woningen. Wat betekent de energietransitie voor huurders(organisaties)? Wat betekent het voor de betaalbaarheid en het wooncomfort? In hoeverre heb je als huurders(organisatie) invloed op de keuzes die gemaakt gaan worden?

Klimaatakkoord 

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen CO₂-neutraal zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat betekent in de meeste gevallen dat woningen worden afgesloten van aardgas. Om dat te kunnen doen zijn isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit de belangrijkste stappen. In de eerste fase moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk, maar wel in een steeds hoger tempo. De gemeentes weten eind 2021 welke wijk, wanneer aan de beurt is. Dit wordt beschreven in de Transitievisie warmte, ook wel kortweg de Warmtevisie genoemd.

Wijkaanpak

Via proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid doen een aantal gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De Woonbond volgt huurdersorganisaties die in deze wijken bewoners vertegenwoordigen. Hoe ziet de samenwerking met gemeenten en corporaties eruit, hoe kun je als huurdersorganisatie voldoende invloed uit oefenen en welke onvoorziene vraagstukken kom je tegen op de weg naar ‘aardgasvrij’? 

Participatie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bewoners en bewonersvertegenwoordigers moeten participeren in het maken van de plannen voor de energietransitie. Participatie gaat niet in elke regio, gemeente of wijk hetzelfde en is ook niet overal even goed georganiseerd. Je kunt hier als huurder zelf een actieve rol in spelen:

  • Op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken staat de handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij. Deze handreiking is een hulpmiddel voor lokale partijen bij het vormgeven van het participatieproces op strategisch  niveau.
  • Daarnaast heeft de Participatiecoalitie Spiekkaarten ontwikkeld die je helpen de Regionale Energie Strategie (RES) optimaal te benutten voor goede participatie.

Hulp of advies nodig in de energietransitie?

Heb je als huurdersorganisatie hulp of advies nodig in de energietransitie. Neem dan contact op met de energieconsulent in jouw regio.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen