Meteen naar de content

Samen verduurzamen

Je huurwoning verduurzamen kun je niet zelf. Wil je je verhuurder vragen om je woning beter te isoleren? Trek dan op met je buren.

Samen sta je sterker en kom je verder. Volg het stappenplan van de Woonbond.

Zoek steun bij buren

Samen sta je sterker! Vraag andere bewoners of zij ook energiezuiniger willen wonen. Plaats een oproep, ga persoonlijk de deuren langs of stuur een brief/e-mail met een enquête rond. Is er een bewonerscommissie actief waarvan je de leden nog niet kent? Leg contact met hen en trek samen op. Inventariseer:

 • Zijn hoge energiekosten de belangrijkste klacht of spelen ook tocht/vocht/ventilatie een rol?
 • Zijn er andere klachten of wensen?
 • Aan welke energiebesparende maatregelen is behoefte?
 • Hebben bewoners zelf al maatregelen genomen? Zo ja, welke?
 • Wat is het energielabel van de woningen?

Neem contact op met je verhuurder

Misschien heeft je verhuurder al plannen om de woningen te verbeteren. Op de volgende vragen moet je verhuurder antwoord kunnen geven:

 • Welke plannen zijn er voor de woningen?
 • Wanneer is het eerstvolgende moment van onderhoud?
 • Is verhuurder bereid energiebesparende maatregelen in deze woningen toe te passen?
 • Is er een overzicht van het energielabel van alle woningen in het complex?
 • Is er nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor energiebesparing? Zo ja, welke maatregelen zijn verkend?

Onderzoek de beste maatregelen

Dit kun je doen door de Woonbond in te schakelen. Een deskundige van de Woonbond kan in één dag een zeer goede indruk krijgen van de maatregelen die in jullie complex nodig of nuttig zijn. Ook kan de Woonbond een schatting geven van de energiebesparing die dit oplevert.

Heeft je verhuurder zelf al plannen ontwikkeld? Dan kun je daarover een ‘second opinion’ (tweede mening) vragen bij de Woonbond. Daarmee laat je de plannen van je verhuurder beoordelen door een energiespecialist met verstand van het bewonersbelang.

Organiseer een bewonersbijeenkomst

Je hebt nu genoeg informatie verzameld om alle bewoners in het complex te kunnen informeren over de mogelijkheden. Organiseer een bewonersbijeenkomst waarbij de verhuurder ook aanwezig is, om de volgende vragen te bespreken:

 • Komen de plannen overeen met de verwachtingen van huurders?
 • Zijn huurders bereid om huurverhoging te betalen voor verbeteringen die leiden tot energiebesparing?

Maak afspraken met je verhuurder

Nu is het moment gekomen om concrete afspraken te maken met je verhuurder, ook over een eventuele huurstijging. In het overleg met je verhuurder kan aan de orde komen:

 • Voor welke maatregelen wordt gekozen en waarom?
 • Wat levert dit op aan energiebesparing en hoe is deze energiebesparing berekend?
 • Wat gebeurt er om na de renovatie een gezond binnenklimaat te garanderen?
 • Hoe wordt de huurverhoging berekend?
 • Wat is de planning van de werkzaamheden?
 • Hoe worden bewoners ontzorgd tijdens uitvoering van werkzaamheden?
 • Hoe wordt de bewonerscommissie ondersteund?