Check de huurverhoging van 2018

10 april 2018

Veel sociale huurders ontvangen deze maand het voorstel voor de 'jaarlijkse huurverhoging' per 1 juli. Met de online check van de Woonbond kunt u controleren of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. U gaat stap voor stap na of u met succes bezwaar kunt maken. Als dat zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat.

Doe de huurverhogingscheck
Check je huurverhoging op checkhuurverhoging.nl

Uw verhuurder moet ervoor zorgen dat u het huurverhogingsvoorstel minstens twee maanden voor de ingangsdatum ontvangt. Een voorstel voor een huurverhoging per 1 juli moet dus uiterlijk 1 mei door u ontvangen zijn. U heeft dan tot 1 juli de tijd om bezwaar te maken. 

Ten hoogste 3,9% voor lagere inkomens

Als het inkomen van uw huishouden in 2016 lager was dan €41.056,- kunt u een huurverhoging krijgen van ten hoogste 3,9%.  Uw verhuurder kan ervoor kiezen om een (veel) lagere huurverhoging voor te stellen, maar méér dan 3.9% mag uw verhuurder dus nooit vragen. 

Extra, inkomensafhankelijke opslag voor hogere inkomens

Als het inkomen van uw huishouden in 2016 boven de €41.056 uit is gekomen, kunt u een huurverhoging krijgen van ten hoogste 5,4%. In dat geval moet uw verhuurder een indicatie van de Belastingdienst meesturen met het huurverhogingsvoorstel.  Heeft iemand in uw huishouden al AOW? Of bestaat uw huishouden uit minstens vier personen? Dan hoeft u de extra, inkomensafhankelijke opslag niet te betalen.  Als die toch gevraagd wordt, kunt u met succes bezwaar maken. Ook als uw inkomen in 2017 gedaald is tot onder de €41.056 kunt u met succes bezwaar maken. 

Nooit meer dan maximaal toegestane huurprijs 

Door een huurverhoging mag uw huurprijs nooit hoger worden dan de maximaal toegestane huurprijs die voor uw woning geldt. Gebeurt dat toch? Dan zal uw bezwaar tegen de huurverhoging zeker succesvol zijn. Lees alle redenen voor een succesvol bezwaar in onze huurdersvraag Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Huurderslijn

Huurders met vragen over de jaarlijkse huurverhoging kunnen terecht bij de Huurderslijn, de telefonische ledenservice van de Woonbond. 

huurverhoging 2018
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen